Im droższe ciepło, tym wyższa premia dla prezesa Krawczyńskiego.

Piotrkowska sieć ciepłownicza jest stara, jeszcze z czasów PRL-u. Remonty odbywają się tylko w sytuacjach awaryjnych, nie słychać nic o kompleksowej modernizacji i unowocześnieniu sieci, czyli zmniejszeniu strat. Straty ciepła w sieci są wysokie – z przesłanego wniosku taryfowego wynika, że są na poziomie 13%. W nowoczesnych sieciach utrzymują się na poziomie 5%. Koszty przesyłu ciepła są w związku z […]

Przeczytaj więcej