Stowarzyszenie „RPT 23”

Witamy na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia „RPT 23”. Tutaj znajdziecie najnowsze informacje dotyczące naszych działań oraz realizowanych projektów. Nasze Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, polegającą m.in. na: organizowaniu konferencji, seminariów i szkoleń oraz innych form aktywizacji i/lub edukacji, organizowaniu przedsięwzięć oraz imprez odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich, współpracy z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz podmiotami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
działalności promocyjnej informacyjnej oraz wydawniczej, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej Stowarzyszenia.

Organizowaniu innych, zgodnych z prawem, działań służących realizowaniu celów Stowarzyszenia,
a także współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi podmiotami w zakresie,
w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami, w tym w szczególności z organami administracji publicznej, popularyzowaniu prawa i dobrych praktyk, organizowaniu – w uzasadnionych przypadkach – pomocy, oraz prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub oświatowej, zgodnej z celami Stowarzyszenia, w przypadku podjęcia uchwały o jej uruchomieniu przez właściwe władze Stowarzyszenia.

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia, podoba Ci się to, co robiliśmy dotychczas lub masz do nas jakąś sprawę? Po prostu skontaktuj się z nami. Razem możemy więcej!

Z poważaniem

Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia „RPT 23”.