Stowarzyszenie „RPT 23” zarejestrowane w KRS.

Stowarzyszenie RPT23

Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż z dniem 16.05.2024 roku nasze Stowarzyszenie „RPT 23” zostało oficjalnie zarejestrowane i wpisane do KRS. Jest to nowy rozdział naszej działalności, w którym chcemy skupić się na działaniach zgodnych ze statutem naszego stowarzyszenia. W szczególności będzie to szeroko rozumiana działalność społeczna, inicjatywy związane z edukacją mieszkańców województwa łódzkiego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ekologii i ochrony środowiska, w tym ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji innowacyjności i kreatywnych przedsięwzięć oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność statutową, polegającą m.in. na: organizowaniu konferencji, seminariów i szkoleń oraz innych form aktywizacji i/lub edukacji, organizowaniu przedsięwzięć oraz imprez odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich, współpracy z krajowymi i zagranicznymi osobami oraz podmiotami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia, działalności promocyjnej informacyjnej oraz wydawniczej, w szczególności z wykorzystaniem strony internetowej Stowarzyszenia, organizowaniu innych, zgodnych z prawem, działań służących realizowaniu celów Stowarzyszenia, a także współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi podmiotami w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami, w tym w szczególności z organami administracji publicznej, popularyzowaniu prawa i dobrych praktyk, organizowaniu – w uzasadnionych przypadkach – pomocy, oraz prowadzeniu działalności gospodarczej i/lub oświatowej, zgodnej z celami Stowarzyszenia, w przypadku podjęcia uchwały o jej uruchomieniu przez właściwe władze Stowarzyszenia.

Jeśli chcesz zostać członkiem naszego Stowarzyszenia lub spodobają Ci się działania, jakie będziemy realizować, to zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Razem możemy więcej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *