Skarga na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztofa Chojniaka

Referendum

Dziś, 20.12.2023 roku, na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, złożyliśmy skargę na prezydenta Krzysztofa Chojniaka, której treść zamieszczamy poniżej. Liczymy na rzetelne zapoznanie się z tematem skargi oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków na przyszłość, gdyż zdrowie mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego jest wartością nadrzędną.

SKARGA

Skarga na działania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w związku z narażeniem mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na poważne konsekwencje zdrowotne z powodu zachęcania do udziału w imprezach plenerowych w dni, w których były przekroczone stany alarmowe zanieczyszczeń powietrza w Piotrkowie Trybunalskim.
1 grudnia 2023r. Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak, któremu wtórował Leszek Heinzel (dyrektor miejskiego OSIR), zachęcał mieszkańców do udziału w imprezie plenerowej, a mianowicie w uroczystym otwarciu 17-tego sezonu na miejskim lodowisku przy parku ks. J. Poniatowskiego. Zachęcał do udziału w tej imprezie oferując m.in. słodki poczęstunek. Tego samego dnia poziomy zanieczyszczeń w mieście biły niechlubne rekordy o czym przestrzegało nawet Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w wydanym alercie (RCB). Taka informacja pojawiła się na oficjalnej stronie miasta, podobnie jak zaproszenie na imprezę pod gołym niebem. Było to jawne zlekceważenie alertu RCB (ostrzegającego przed podejmowaniem aktywności na zewnątrz) i narażenie mieszkańców na poważne konsekwencje zdrowotne. Tego dnia od rana stężenie rakotwórczych pyłów PM 2,5 sięgało 1000%, a pyłu PM.10 – 700% !!!
Do analogicznej sytuacji doszło kilka dni później. 6 grudnia 2023r. Krzysztof Chojniak nie zważając na przekroczenia norm jakości powietrza, ponownie zorganizował imprezę na Rynku polegającą na uroczystym zapaleniu światełek na miejskiej „choince”. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców nieświadomych zagrożenia jakim jest oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem.
Zarzucamy Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego narażanie mieszkańców miasta na utratę zdrowia poprzez długotrwałe przebywanie w powietrzu o poziomie zanieczyszczeń znacząco przekraczających stany alarmowe.

Zarzucamy brak rzetelnej, powszechnej informacji i edukacji ekologicznej w zakresie stanu powietrza jakim oddychają mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego.
W myśl przytoczonych argumentów wnosimy o zasadność skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która mieści się w zakresie właściwości Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i podjęcie stosownej uchwały która wskaże kierunek działania Prezydentowi Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *