Dlaczego Prezydent Miasta Krzysztof Chojniak chce aby mieszkańcy mieli drogie ciepło i ciepłą wodę?

Referendum

Wykorzystanie wód geotermalnych w Polsce (m.in. do ogrzewania mieszkań) nabiera tempa. Informacja na temat zasobów geotermalnych w Polsce jest powszechnie dostępna dzięki wydaniu przez Akademię Górniczo-Hutniczą (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych) serii atlasów geotermalnych, przedstawiających rzetelne informacje na temat potencjału geotermalnego Niżu Polskiego, Karpat oraz zapadliska przedkarpackiego.

Wiele samorządów przystępuje do prac nad odwiertami geotermalnymi. Sprzyja temu atrakcyjny system dotacji na ten cel. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielał na wniosek samorządów dotacji w wysokości 100% kosztów wykonania pierwszego, badawczego odwiertu geotermalnego. Z tej okazji w województwie łódzkim skorzystały m.in. Sieradz i Łowicz. NFOŚiGW przeznacza prawie 230 milionów złotych na odwierty geotermalne w całej Polsce. Pozwala to zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a docelowo być może także energii elektrycznej.

W najbliższym czasie kolejne odwierty sfinansowane blisko w 100 proc. przez NFOŚiGW będą wykonane w 8 województwach w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. odwierty zostaną wykonane w Otwocku, Żyrardowie, Wołominie i Piastowie (woj. mazowieckie), Gnieźnie i gminie Wągrowiec (woj. wielkopolskie), Inowrocławiu i Gąsawie, (woj. kujawsko-pomorskie), Łowiczu (woj. łódzkie), Jasienicy (woj. śląskie), Smykowie (woj. świętokrzyskie), Dębnie (woj. zachodniopomorskie) oraz Oławie, Trzebnicy i Głuszycy (woj. dolnośląskie).

Nie od dziś wiadomo, że Polska ma dogodne warunki dla rozwoju geotermii. Także Piotrków Trybunalski. Wskazują na to ogólnie dostępne, liczne opracowania naukowe. Mapy złóż geotermalnych publikowane były także w lokalnych mediach i podczas kilku konferencji w których m.in. udział wzięli także samorządowcy z Piotrkowa Trybunalskiego. Od sierpnia 2021 r. na prośbę jednostek samorządu terytorialnego eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ds. geotermii przygotowują bezpłatnie wstępne opinie na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych w gminach. Do 10 lutego 2022 r. opracowano 76 takich opinii.
Blisko 40% zgłaszających się do PIG-PIB z prośbą o wydanie opinii samorządów otrzymało informacje o tym, że posiadają potencjał geotermalny, którego wielkość pozwala na planowanie budowy ciepłowni geotermalnej. Jest to bardzo pozytywna informacja dla gmin, które jeszcze do PIG-PIB o opinię nie wystąpiły. Warto to zrobić i mieć sprawdzoną i wiarygodną informację czy warto inwestować w geotermię.

Mapa obszarów perspektywicznych dla poszukiwania i ujmowania wód termalnych
 

Na Mapie zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce, zaznaczono obszary o potencjalnie najlepszych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych do lokalizacji inwestycji, których głównym celem jest pozyskanie energii cieplnej z wód termalnych. Zasięg tych obszarów wyznaczono na podstawie informacji zawartych w serii atlasów geotermalnych Polski (Górecki, red., 2006a, b, 2011, 2012, 2013. Obszary perspektywiczne dla rozpoznania i zagospodarowania nowych złóż wód termalnych na Niżu Polskim wyznaczono w basenach sedymentacyjnych kredy dolnej oraz jury dolnej.
„W przypadku zbiornika kredy dolnej wyznaczony obszar obejmuje nieckę szczecińską oraz fragmenty niecek mogileńsko-łódzkiej i warszawskiej. Regionalna analiza zbiorników wód termalnych na obszarze niżowej części Polski wskazuje, że obydwa zbiorniki stanowią najbardziej perspektywiczne dla pozyskania źródło energii geotermalnej (Kapuściński i in., 1997; Górecki, red., 2006a), co potwierdziły odkryte w ostatnich latach nowe złoża wód termalnych (Konin GT-1, Sieradz GT-1, Turek GT-1, Koło, Sochaczew GT-1, Wręcza GT-1, Tomaszów Mazowiecki, Jachranka). W zasięgu wyznaczonych stref są zlokalizowane wszystkie krajowe ciepłownie geotermalne. Temperatura wód w stropie zbiornika jury dolnej może sięgać 120°C, w stropie zbiornika kredy dolnej – ponad 90°C. Są one odpowiednie do zastosowań w ciepłownictwie, rekreacji, a niekiedy w balneoterapii.”. (Hajto, 2008, 2018).

Na złoża geotermalne pod naszym miastem (Piotrkowem Trybunalskim) wskazuje fakt występowania wód geotermalnych na terenie Uszczyna (gmina Sulejów), na działkach będących własnością Piotrkowa Trybunalskiego. Powyższe stwierdzono na podstawie próbek wody pobranych z istniejących odwiertów, z głębokości 700 metrów. Pobrana woda ma temperaturę 27 stopni Celsjusza!, a nie tak jak twierdzi Urząd Miasta 23 stopnie Celsjusza. Dla zobrazowania tej różnicy można sobie wyobrazić, że 27 stopni to temperatura wody w basenach pływackich, a to oznacza, że nie byłoby konieczności podgrzewania już istniejących zasobów wody choćby dla takich celów. Jeśli już na tej głębokości osiągana jest taka temperatura to, z wielkim prawdopodobieństwem, dużo wyższa będzie głębiej. Przeciętnie odwierty geotermalne są wykonywane na głębokość ok 2000 metrów.

Warto wspomnieć, że z istniejących już odwiertów (należących do Piotrkowa Trybunalskiego) wyprowadzono rury, które biegną niemal do samego centrum Piotrkowa Trybunalskiego. Po prostu są zakopanie i tyle! Istniejące w Uszczynie odwierty nie są w żaden sposób wykorzystywane. Założono na nich „korki”. Mało tego, okoliczny grunt, będący własnością Miasta Piotrków Trybunalski podzielony został na małe działki. Jeśli został podzielony to z pewnością przewiduje się sprzedaż tego gruntu. W 2013 r Pan Bąkowicz – rzecznik prasowy Prezydenta Krzysztofa Chojniaka informował: https://epiotrkow.pl/news.php?url=Burza-Uszczyn,16879) „Co powstanie na miejscu burzonych dziś budynków byłej stacji uzdatniania wody w Uszczynie? – Po dokonaniu rozbiórki budynków znajdujących się na nieruchomości położonej w Uszczynie, dokonany zostanie jej podział w oparciu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie 18 budynków mieszkalnych (jednorodzinnych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wydzieleniem terenu niezbędnego dla realizacji inwestycji na terenie ww. nieruchomości – tłumaczy Jarosław Bąkowicz
z piotrkowskiego Urzędu Miasta (prywatnie radny w gminie Kamieńsk).

Prezydenta Miasta najwyraźniej nie interesuje zagospodarowanie tego bogactwa jakim jest woda geotermalna. Sprzedaż gruntów graniczących z odwiertami może w przyszłości znacząco utrudnić inwestowanie w występujące tam źródła wód termalnych.

Dlaczego wykorzystanie wód geotermalnych jest tak ważne? Przytoczyć można przykłady wielu samorządów które wykorzystując geotermię spowodowały, że wytwarzane ciepło jest bardzo tanie. Przykładowo, taryfa w Poddębicach (woj. łódzkie) to 50,99 zł za 1 GJ (taryfa z 28 lutego 2023r.). To ponad czterokrotnie taniej niż w Piotrkowie Trybunalskim gdzie w tym samym czasie ustalono ten koszt na 208 zł za 1GJ. Samorząd Poddębic wykorzystał też ciepłe źródła dla celów rekreacyjnych i uruchomił baseny geotermalne. Na tej samej zasadzie działa Uniejów w którym wodą geotermalną ogrzewa się domy, prowadzi baseny (słynne termy Uniejów), a także z racji leczniczych właściwości wody jest pierwszym uzdrowiskiem na terenie województwa łódzkiego. Wykorzystanie środków unijnych jest przy tych przedsięwzięciach na bardzo wysokim poziomie. Aktualnie planowane jest w Uniejowie wykorzystanie kolejnego odwiertu i rozwój lokalnej geotermii.

A co się zadziało w Piotrkowie Trybunalskim? NIC ! Tradycyjnie „nie da się”! Mało tego, że nic się w tej dziedzinie nie dzieje, to na dokładkę niszczone jest to co już my Piotrkowianie mamy!
Po pierwsze, w licznych wywiadach udzielanych przez władze miasta wbija się do głowy mieszkańców mit o nieopłacalności przedsięwzięcia. Między innymi tak wypowiadał się podczas sesji Rady Miasta w 2016 roku (źródło ePiotrkow.pl z 12.03.2016r Adres: https://epiotrkow.pl/news/Co-jest-pod-ziemia-w-gm.-Moszczenica-,24700.) Adam Karzewnik Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego „Z wodami geotermalnymi to jest tak – póki nie ma odwiertu i póki nie ma badań o wydajności, to mówimy o czymś, czego nie można potraktować poważnie – mówił Adam Karzewnik. – Mam atlas, gdzie jest zaznaczone gdzie, na jakiej głębokości i o jakiej temperaturze te wody się znajdują. Ale to nie znaczy, że każdy odwiert wykonany w tym miejscu oznacza pozyskanie określonej ilości ciepła. Jak na razie nie bierzemy pod uwagę wykorzystania wód geotermalnych do ogrzewania naszego miasta, bo jest to inwestycja bardzo droga, jeden odwiert kosztuje 15 mln, po drugie jest to przedsięwzięcie bardzo ryzykowne.”

Takie tezy wygłaszał publicznie Adam Karzewnik Wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego.
ALE! Uwaga! Czy wiecie Państwo, że Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 23 września 2022 roku podpisał list intencyjny z Panem Marcelim Piekarkiem Wójtem Gminy Moszczenica w którym wyraża chęć wykorzystania zasobów ciepła i energii z odwiertu geotermalnego, który ma być budowany na terenie Gminy Moszczenica, dla potrzeb Piotrkowa Trybunalskiego ? Pan wójt poinformował także, że jest w posiadaniu opinii Państwowego Instytutu Geologicznego potwierdzającego teoretyczne istnienie bardzo dobrych uwarunkowań w zakresie istnienia zasobów wód geotermalnych. Moszczenica pozyskała środki na opracowanie dokumentacji technicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a obecnie oczekuje na rozpatrzenie wniosku o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na wykonanie badawczego odwiertu geotermalnego. Nie do wiary? A jednak. Warto zaznaczyć, że w/w list intencyjny o korzystaniu (kupowaniu) z ciepła od gminy Moszczenica zbiegło się z założeniem kociołków na gaz w miejskiej ciepłowni i ze złożeniem przez Piotrków Trybunalski do URE taryfy na ciepło 208 zł za 1 GJ, która to taryfa po prostu rujnowała Piotrkowian. Trudno dopatrzeć się dbałości o miasto w takich działaniach.
W załączeniu dokument i pismo wójta gminy Moszczenica. Czy Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działa na rzecz mieszkańców miasta?

Dlaczego nie chcemy eksploatować swoich złóż geotermalnych? Dlaczego chcemy dać „zarobić” innej gminie mając swój „towar”? Dlaczego Prezydent Miasta nawet nie chce się dowiedzieć jaką temperaturę mają złoża wody termalnej pod Piotrkowem Trybunalskim? NFOŚiGW w Warszawie dotuje poszukiwania w 100%. Poprzednia transza konkursów zakończyła się we wrześniu 2022roku. Nie wykluczone, że będzie szansa jeszcze na ubieganie się o dotacje na odwierty, ale trzeba się do tego przygotować.
Bardziej wizjonerskie spojrzenie na kwestie infrastruktury ma Pan Michał Rżanek były Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego: (źródło adres: https://epiotrkow.pl/news.php?url=Burza-Uszczyn,16879)
“Uszczyn to nie tylko była, niedokończona stacja uzdatniania wody, ale też wywiercone już studnie. – Kiedyś toczono już dyskusje, czy i jak wykorzystać tę wodę. Powszechnie mówi się, że są to źródła ciepłe. Prawda jest taka, że (o ile dobrze pamiętam) są to temperatury w granicach 22 – 23 stopni Celsjusza. Na geotermię trochę za mało, ale być może te odwierty są po prostu za płytkie (studnie mają w granicach 600 m) – tłumaczy Michał Rżanek. – Trzeba pamiętać, że jednocześnie wybudowano magistralę wodociągową z Uszczyna do Piotrkowa o dużej średnicy. Ona biegnie prawie do centrum Piotrkowa (niemal do ul. Śląskiej). Jako Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja nie mamy żadnych praw do tego ujęcia (jest ono w zasobach miasta), ale mnie interesują, i to bardzo, studnie. Moim marzeniem (lub moich następców, jeśli będą chcieli to kontynuować) jest to, by pociągnąć stamtąd wodę dla Piotrkowa. A jest to bardzo realne, ponieważ w tę dużą magistralę można włożyć nie dwie, a nawet trzy rury. Wystarczyłoby pociągnąć rurę ulicą Reymonta do Żwirki i mielibyśmy bardzo dobrą wodę z głębinowych ujęć w nieograniczonej ilości już na wieki. Ale póki co to sfera marzeń – dodaje prezes PWiK. Pytanie tylko, czy skoro obecnie działające ujęcia zaspokajają potrzeby, to czy znajdą się środki, żeby ten pomysł wprowadzić w życie (ujęcie “Szczekanica” i ujęcie “Żwirki” wystarczy dla Piotrkowa na wiele jeszcze lat. “Szczekanica” – nawet w momentach bardzo upalnych – wykorzystywana jest w granicach 60%)? – Żywotność normalnych studni, z których korzystamy, wynosi ok. 15 lat. Co 15 lat trzeba je odtwarzać, bo one się – fachowo mówiąc – kolmatują, czyli zatykają. Może więc przy modernizacji “Żwirek” (być może w następnym rozdaniu unijnym) skorzystalibyśmy z ujęcia w Uszczynie. Dlatego tak zza płotu patrzę, żeby ktoś tych studni nie zniszczył – dodaje Michał Rżanek. A więc może z “Uszczyna” da się coś jeszcze uratować? Chociażby wodę…”.

W Uszczynie Piotrków ma kilka odwiertów. Poza tymi głębokimi sięgającymi 700 metrów (o temperaturze 27 stopni Celsjusza) są też płytsze, mające ok. 300 metrów z doskonałą wodą pitną.

Nie pozostawia jednak złudzeń Jarosław Bąkowicz wypowiadający się w imieniu Krzysztofa Chojniaka Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2013 r. (Adres: https://epiotrkow.pl/news.php?url=Burza-Uszczyn,16879).„W Uszczynie trwa wielkie wyburzanie. – Obecnie prowadzone są prace dotyczące rozbiórki naniesień na nieruchomości (Stacja Uzdatniania Wody – przyp. red.) oraz zabezpieczenia zbiorników wody czystej. Prace prowadzone są na podstawie umowy zawartej z wykonawcą prac rozbiórkowych. Łączny koszt prac to 168.141 zł brutto – informuje Jarosław Bąkowicz, kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.”

Reasumując:
1/ wszystko wskazuje na złoża geotermalne w Piotrkowie Trybunalskim,
2/ władzom Piotrkowa Trybunalskiego nie chce się sięgnąć po dotacje na odwierty,
3/ władze Piotrkowa Trybunalskiego wolą aby mieszkańcy płacili czterokrotnie więcej za ciepło niż np. mieszkańcy Poddębic,
4/ władze miasta niszczą infrastrukturę ujęcia wody dla Piotrkowa Trybunalskiego w Uszczynie,
5/ woda w Uszczynie (z odwiertu ok 700 m) została sklasyfikowana jako termalna, są to wody dolnokredowego poziomu wodonośnego o temp 27 stopni Celsjusza,
6/ mamy od 1979 roku odwierty o głębokości około 700 metrów .
7/ Krzysztof Chojniak-Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadeklarował kupowanie dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego ciepła geotermalnego od Moszczenicy !!!! Pytanie z jakim narzutem? Nie chce wykorzystać zasobów wody termalnej pod terenem Piotrkowa Trybunalskiego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *