OZE po piotrkowsku. Czy mieszkańcy doczekają się fotowoltaiki?

Referendum

W ostatnim czasie Krzysztof Chojniak utracił 11,5 miliona zł dotacji dla miasta. Czy przepadnie kolejna dotacja dla Piotrkowa Trybunalskiego w kwocie 5 597 505 zł na projekt o wartości 7 160 440,77 zł. ?

W dniu 7.02 2023 r. zakwalifikowano 14 gmin i miast do dofinansowania projektów w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt w przypadku Piotrkowa zakładał wykonanie instalacji fotowoltaicznych w ilości 219 szt. , kolektorów słonecznych: − 10 szt. , pompy ciepła: − 44 szt. ,kotłów na biomasę: − 4 szt.

Wartość projektu7 160 440,77 zł, dofinansowanie UE: 5 597 505 zł

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostało ogłoszone przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Krzysztofa Chojniaka w dniu 5.06.2023 r.( tj. po czterech miesiącach od wyłonienia projektu do dofinansowania). Należy zadać pytanie co urząd robił przez 4 miesiące mając wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy!!!!!!. Z racji tego, że projekt Piotrkowa Trybunalskiego dość długo oczekiwał na dofinansowanie gdyż znajdował się na liście rezerwowej do dofinansowania Prezydent Krzysztof Chojniak miał czas na przygotowanie się. Zmarnował 4 miesiące.

Z posiadanych informacji wynika, że w/w projektem zajmowały się dwa referaty urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a mianowicie – Referat gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którym kieruje Barbara Król i Biuro Inwestycji i Remontów pod kierownictwem wg strony urzędu Józefa Dziubeckiego, choć z posiadanych informacji wynika, iż jest to Katarzyna Szokalska. (brak aktualizacji w zakładkach na oficjalnej stronie urzędu).

Otwarcie ofert na wykonanie prac w projekcie nastąpiło w dniu 18.07.2023 r. i okazało się, że złożono jedną ofertę na kwotę 9 422 157,74zł. a urząd posiadał zarezerwowaną kwotę 6 988 117,77 zł. (swoją drogą ciekawe dlaczego zarezerwowano w budżecie jedynie taką kwotę skoro wartość projektu to 7 160 440,77 zł. Nawet jeśli któryś z mieszkańców zrezygnował z udziału w projekcie to należało stworzyć listę rezerwową chętnych. Listy takiej nie złożono, a mieszkańcom chętnym odmawiano udziału w projekcie).

Należy nadmienić, że środki te to kwota przyznanej dotacji (5 597 505,00 zł) oraz środki, które mieli wpłacać mieszkańcy uczestniczący w programie. Udział finansów miasta miał wynosić 0,00 zł.

W dniu 20 lipca 2023r. pojawiła się informacja o unieważnieniu postępowania na wyłonienie wykonawcy. W ten oto sposób wszyscy utracili możliwość z korzystania z dotacji, zaznaczam unijnej, a w przypadku instalacji fotowoltaicznych była to ostatnia możliwość rozliczania się użytkowników na korzystniejszych starych warunkach, a nie mniej korzystnym systemem net-billingu.

Zainteresowanie przetargiem ze strony wykonawców było, co widać po ilości zadawanych pytań, natomiast należy zadać pytanie jak został przygotowany przetarg, że złożyła ofertę tylko jedna firma za kwotę wyższą o ok. 2.434.000,00 zł. niż zakładał to Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego?

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego określił datę wykonania zamówienia na 31.10.2023 r. co daje realnie 3 miesiące na realizację zamówienia i to tylko w przypadku, kiedy jest jeden oferent ( bo umożliwia to po zbadaniu ofert na podpisanie umowy). W innym wypadku czas realizacji skróciłby się do 2 miesięcy. Dwa miesiące na dotarcie przedstawicieli firmy do wszystkich zainteresowanych, uzgodnienie sposobu i miejsca montażu, zamówienie i dostarczenie wszystkich elementów do montażu i montaż oraz odbiór wykonanych prac ? Czy jest to realne? Jest to trudne ale możliwe jednak takie tempo musi dużo kosztować. Ile firm wykonawczych ma takie moce przerobowe to widać ewidentnie po przetargu. Tylko jeden oferent złożył ofertę. Działanie celowe czy brak umiejętności przewidywania?

Niezwłocznie ogłoszono drugie postępowanie na wyłonienie wykonawcy i równocześnie ogłoszono tworzenie listy rezerwowej (sic czy ktoś rozumie dlaczego nie zrobiono tego wcześniej?). Zostały teraz zmienione warunki dla oferentów.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego chwali się ilu to turystów odwiedza Piotrków, chwali się działaniami na rzecz ekologii i elektromobilności np. poprzez zakup nowych autobusów. (zapomniał tylko dodać, że można je było kupić dużo wcześniej z wykorzystanie środków unijnych, a zakupu dokonano w ostatniej chwili bo zmusiła go do tego ustawa o elektromobilności). Natomiast Piotrków znajduje się w czołówce miast o największym zanieczyszczeniu powietrza pyłem PM2,5. Może właśnie z tego Prezydent chce stworzyć atrakcję Piotrkowa Trybunalskiego!!!??? Tylko wtedy na rogatkach miasta powinien rozdawać maseczki antysmogowe. Dlatego pojawia się kolejny raz pytanie: GDZIE PREZYDENT PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO-KRZYSZTOF CHOJNIAK MA SWOICH MIESZKAŃCÓW?

Warto wspomnieć iż samorząd Piotrkowa Tryb pierwszy raz złożył wniosek o dofinansowanie na w/w cel pomimo to iż takie konkursy dotacyjne odbyły się kilka razy i mieszkańcy sąsiednich gmin mieli szansę na pozyskanie instalacji z 85% dofinansowaniem. W załączeniu lista samorządów które uzyskały dofinansowanie w tym ostatnim konkursie w którym także wziął udział (wreszcie) Piotrków Trybunalski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *