Referendum

Oświadczenie w sprawie sesji absolutoryjnej RM.

Szanowni Radni Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Jesteśmy świadomi wagi jutrzejszej sesji. To na niej Wy zdecydujecie, czy jesteście kolesiami prezydenta, czy stoicie po stronie swoich pracodawców – Piotrkowian…

19 stycznia odbył się w tym mieście protest – jeden z największych w historii Piotrkowa Trybunalskiego.

Dwa tysiące osób przyszło pod urząd miasta w ramach sprzeciwu dla nieudolnego zarządzania miastem i podległymi mu spółkami przez, które większość Piotrkowian odczuła to i niebawem znów odczuje w cenach ciepła…..

Podczas protestu przedstawiliśmy prezydentowi Krzysztofowi Chojniakowi nasze postulaty:

– żaden z nich nie został spełniony, dlatego zgodnie ze złożoną obietnicą zorganizujemy referendum by go odwołać, bo danego słowa się dotrzymuje.

Referendum to nasz sprzeciw, liberum veto mieszkańców dla absolutorium prezydenta….

Na sesji nadzwyczajnej większość z Was opowiedziała się po stronie prezydenta i zagłosowała przeciwko dotacji celowej na pomoc mieszkańcom poszkodowanym cenami ciepła…..

To był policzek dla nas mieszkańców, a przecież obiecywaliście nas godnie reprezentować i wspierać.

Czy i tym razem wyborcy nic dla Was nie będą znaczyć?

Właśnie teraz możecie zaoszczędzić środki finansowe na referendum i przerwać kolesiostwo w tym mieście.

Przypominamy wybory niedługo i to my zadecydujemy o Waszym losie.

Dopilnujemy by wyniki głosowania nad udzieleniem Prezydentowi absolutorium dotarły do jak największej liczby mieszkańców.

Ponadto dopilnujemy by mieszkańcy dowiedzieli się jak wyglądała Wasza kadencja.

👉👉👉Przypomnijmy Wasze przyrzeczenie:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

My słowa dotrzymujemy …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *